#135 this week.
Ngicel' Ulinde Upload Your Music Free

IMacsoul - Ngicel' Ulinde


Published Sept. 16, 2019
370 views
Genre: Africa
Album: Come Back 2 Me

Lyrics

Artist : IMacsoul 

Song : Ngicel' Ulinde (Prod. By Sole Greeze) ?

Album : Come Back 2 Me 

 

[Chorus] 

Ngicel'ulinde... 

Ngicel'ulinde Kancane, 

Uyoze afike uMalokazana wakho, 

Indabazothando seziyethusa mama, 

Alusafani nalololwakuqala, 

Uthandolwethu selwehluka mama, 

Selwehluka kulololwakho no Baba, 

Selusemathuneni uthando, 

Lwafihlwa nenzalo eyazala Thina Ma Ngiyasaba nginovalo

 

[Verse 1]

Nginikezeni ipeni nephepha bakwethu, 

Ngibhali incwadi yamaqiniso emhlabeni, 

Inhlalakahle ayisekho qobo othandweni, 

Impande yesono isiyinzika ezinhlizweni, 

Laba abadala sebahamba nabo, 

Thando nesmilo sebancwatshwa nakho, 

Kulothando lwethu uthandana nalona, 

Akubhanqe bukhoma aphinde athandane nalona, 

Alikabuyi Ijuba Lika Noah, 

Mhlampe inhlonipho le yahamba Nalo, 

Ukwethembeka kuloluthando asisakwazi, 

Iqiniso leli selathwetshulwa ngamanga, 

KwaGogo sengizoshisa impepho emsamo, 

Izono zethu sezavimba umthandazo womhlaba haaa Ngiyesaba. 

 

[Chorus] 

Ngicel'ulinde... 

Ngicel'ulinde Kancane, 

Uyoze afike uMalokazana wakho, 

Indabazothando seziyethusa mama, 

Alusafani nalololwakuqala, 

Uthandolwethu selwehluka mama, 

Selwehluka kulololwakho no Baba, 

Selusemathuneni uthando, 

Lwafihlwa nenzalo eyazala Thina Ma Ngiyasaba nginovalo. 

 

[Verse 2]

Mina angisona isishimane wemama, 

Kodwa ukwenzeka kwezinto zalomhlaba, 

Ngibatholile - Ngibatholile Mina, 

Laba ebengibona ngazukuthi bayangithanda, 

Hhay ngoba benginganayo impatho, 

Kodwa nesinyama mama sisuke sangphatha, 

Iningi labo belisaphethwe ukudlala, 

Dlalakanjani ngemizwa yami, 

Lababantu mina kangidalelwe bona, 

Ukubaluleka kwami asoze bakubona, 

Ubambolwami manje ngizingela lona, 

Ngiyolibona mhlampe ngiyolithola Ngihambe amazwe. 

 

[Chorus] 

Ngicel'ulinde... 

Ngicel'ulinde Kancane, 

Uyoze afike uMalokazana wakho, 

Indabazothando seziyethusa mama, 

Alusafani nalololwakuqala, 

Uthandolwethu selwehluka mama, 

Selwehluka kulololwakho no Baba, 

Selusemathuneni uthando, 

Lwafihlwa nenzalo eyazala Thina ma Ngiyasaba nginovalo.

                              [The End] 

Share this song on Facebook
Be the first to comment!

Albums / Discography

Come Back 2 Me Upload Your Music Free

Come Back 2 Me

by IMacsoul released 2019
Africa

Sept. 16, 2019

Drama (feat. Kratos)


Sept. 16, 2019

Outro By Kratos


Sept. 16, 2019

GTI.


Sept. 16, 2019

Ngicel' Ulinde


Sept. 16, 2019

Namba Number


Sept. 16, 2019

Ngibambe


Sept. 16, 2019

More Than 2

IMBENGE Upload Your Music Free

IMBENGE

by IMacsoul released 2020

Feb. 28, 2020

Unobuhle

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

OMalume

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

Mkhwekazi [ft. Kratos (Live)]


Feb. 28, 2020

Izindaba zakho

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

UMgqumeni

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

Unendaba

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

Outro by Kratos

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

Ucu Lothando

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

Ungab'Usalinda

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 


Feb. 28, 2020

UMoya

Best Ever Dropped Album by an Upcoming artist called IMacsoul 

Data Privacy Notice-Music We Make (https://www.musicwemake.com) uses cookies to track site activity through Google Analytics and shows advertisements through Google Adsense. Music We Make also collects membership information that you provide to the site such as your username, email address, song/music data, favorites, likes, votes, comments, purchase information, etc... (USAGE DATA) that is kep privately at Music We Make for the sole purpose of providing our online services as a platform to promote your music and is not sold to any third parties for any reason. As a Music We Make member, you may delete your data at any time either by deleting individual songs or comments, or by deleting your entire account.